top of page

Webinár AVMI: Požiarna bezpečnosť pri zatepľovaní budov

Ako navrhnúť obvodový plášť budovy a jeho zateplenie, aby boli dodržané požiadavky požiarnych noriem. Ako zaistiť vyššiu požiarnu odolnosť bytových domov i verejný budov pri ich rekonštrukciách.


Program

  • 09.00 - 09.45 Ako navrhnúť ETICS jednoducho a bezpečne

  • Prehľad požiadaviek na rôzne typy budov zatepľovaných systémom ETICS. Zmeny pri zatepľovaní verejných budov aj bytových domov.

  • Ing. Zuzana Lacová, PhD. - SvF STU Bratislava

  • doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. - autorizovaný stavebný inžinier požiarnej ochrany

  • 09.45 - 10.30 Šírenie požiaru a odstupové vzdialenosti – ETICS a prevetrávané fasády

  • Vplyv exteriérových obkladov a materiálovej skladby obodových stien na požiarnu bezpečnosť.

  • doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. - špecialista požiarnej ochrany na FSv ČVUT v Praze


Comments


bottom of page