top of page
Webinár / 11. 11. 2022 / 09.00 - 10.30 hod
 
Požiarna bezpečnosť pri zatepľovaní budov
 
  • 09.00 - 09.45 Ako navrhnúť ETICS jednoducho a bezpečne

Ako navrhnúť obvodový plášť budovy a jeho zateplenie, aby boli dodržané požiadavky požiarnych noriem. Ako zaistiť vyššiu požiarnu odolnosť bytových domov i verejný budov pri ich rekonštrukciách.

  Ing. Zuzana Lacová, PhD. - SvF STU Bratislava

  doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. - autorizovaný stavebný inžinier požiarnej ochrany

  • 09.45 - 10.30 Šírenie požiaru a odstupové vzdialenosti – ETICS a prevetrávané fasády

Vplyv exteriérových obkladov a materiálovej skladby obvodových stien na požiarnu bezpečnosť.

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. - špecialista požiarnej ochrany na FSv ČVUT v Praze


 
Kúpiť webinár (video záznam)

Účastnícky poplatok 15 € / osobu prosíme uhradiť na základe faktúry, ktorú Vám vystavíme. Faktúru - daňový doklad Vám pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Fakturačné údaje:

Ďakujeme za odoslanie.

bottom of page