Webinár / 16. 6. 2021 / 10.00 - 12.00 hod
Bezpečné a funkčné zateplenie z minerálnej vlny


Zaregistrujte sa

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na základe preddavkovej faktúry, ktorú Vám vystavíme do 5 dní po prijatí tejto prihlášky. Preddavkovú faktúru Vám pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Fakturačné údaje:

Faktúru - daňový doklad Vám vystavíme najneskôr do 5 dní od konania konferencie a pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Ďakujeme za odoslanie.