top of page

Ako zabrániť prehrievaniu striech pomocou minerálnej izolácie

Keď Slovensko zasiahnu vysoké teploty, až polovica obytných budov sa prehrieva. Teplota v interiéri môže dosiahnuť aj viac ako 30 °C. Môže za to nedostatočná izolácia obvodových plášťov budov a striech v kombinácii so zlým systémom vetrania interiérov. Čo s tým spraviť? Namiesto drahej a nezdravej klimatizácie je lepším riešením tepelne zaizolovať dom a pokiaľ je to možné, ozeleniť strechu.

Podcenenie hrúbky tepelnej izolácie je najčastejšou chybou, ktorej sa Slováci pri tepelnej izolácií budov dopúšťajú. Jej hrúbka by mala byť na fasáde minimálne 15 cm, na streche dokonca dvojnásobná, menšia hrúbka sa neoplatí. Najvyššie náklady sú totiž spojené s realizáciou zateplenia, samotný cenový rozdiel v hrúbke tepelnej izolácie je minimálny. Dobré zateplenie budovy totiž nechráni len pred zimou, ale taktiež pred letným prehrievaním.

Vegetačné strechy ochladzujú stavby

Jedna z možností ako ochladiť dom, sú zelené strechy a steny. Okrem toho, že dobre vyzerajú, zároveň fungujú ako prírodná ekologická klimatizácia. Teplota strechy pod vegetačnou vrstvou v letných mesiacoch zvyčajne nepresiahne 25 °C, čo je až o 55 °C nižšia teplota povrchu vystaveného priamemu slnku, ktorý sa za horúcich dní môže rozpáliť aj na 80 °C!

Zelené strechy a steny taktiež narúšajú vznik tepelných ostrovov, teda miest, kde sa nadmerne akumuluje teplo do betónu, tehly, asfaltu a ďalších vrstiev konštrukcií. Akumulované teplo zvyšuje okolitú teplotu a to až o niekoľko stupňov, v mestách môže teplotný rozdiel dosiahnuť až 10 °C.

 

Zelené strechy totiž vsakujú a odparujú naspäť do ovzdušia veľké množstvo zrážkovej vody a výrazne tým prispievajú k ochladzovaniu budov, zvlhčovaniu vzduchu a zníženiu prašnosti. Odtok dažďovej vody z bežnej betónovej strechy s hydroizoláciou sa pohybuje medzi 95 - 100 %. Zelená strecha dokáže toto množstvo redukovať v priemere na 50 %, ale existujú aj typy zelených striech, ktoré odtok redukujú len na 5 %.

Vegetácia a vôbec celá konštrukcia zelenej strechy dokáže naviac pohlcovať hluk, ktorý by sa šíril z vonkajšieho prostredia do interiéru.

Minerálna izolácia a mikroklíma pre vegetáciu

Na vybudovanie zelenej strechy je potrebné použiť špeciálnu nasiakavú minerálnu vlnu, ktorá si zachováva dobré izolačné vlastnosti aj po nasýtení vodou, ktorá je dôležitá pre rast rastlín. Táto špeciálna izolácia je v suchom stave 8-krát až 10-krát ľahšia ako bežná zemina a aj za vlhka zostáva ľahšia ako bežné substráty. To je veľmi dôležité pre odľahčenie konštrukcie strechy.

Základná skladba:

 • Sadené alebo siate rastliny

 • 100-200 mm extenzívny alebo intenzívny substrát

 • 100 mm nasiakavá minerálna izolácia

 • Ochranná geotextília 300 g/m²

 • Hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov

 • Tepelná izolácia v spáde 2-4°

 • Tepelná izolácia základná

 • Parozábrana

 • Nosná konštrukcia (napr. betónový strop, únosnejšia drevená konštrukcia)

Upravená skladba:

 • Sadené alebo siate rastliny

 • 100-200 mm extenzívny alebo intenzívny substrát

 • Stabilizačný geogrid (iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch)

 • 100 mm nasiakavá minerálna izolácia

 • Drenážna nopová fólia s vyššou drenážnou kapacitou (na základe výpočtu odovdnenia)

 • Ochranná geotextília 300 g/m²

 • Hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov

 • Tepelná izolácia v spáde 2-4°

 • Tepelná izolácia základná

 • Parozábrana

 • Nosná konštrukcia (napr. betónový strop, únosnejšia drevená konštrukcia)

bottom of page