top of page
Na hrúbke izolácie záleží: musí mať aspoň 15 cm

Príležitosť kopnúť penaltu, ale šancu nepremeniť. Aj tak by sa s trochou zveličenia dal definovať prístup Slovákov k zatepleniu fasády. Spotrebitelia síce venujú veľkú pozornosť výberu vhodného materiálu (3/4 spotrebiteľov), ale už len polovica z nich rieši optimálnu hrúbku izolácie. Len necelá pätina majiteľov rodinných domov má svoju nehnuteľnosť dostatočne zateplenú izoláciou s hrúbkou 16 centimetrov a viac. Pritom platí pravidlo, že zatepľovať izoláciou pod 15 centimetrov hrúbky sa prakticky neoplatí.

Z prieskumu Českej asociácie AVMI vyplýva, že 83 percent domácností nevyužíva naplno úspory, ktoré im zateplenie môže priniesť. Všeobecne možno totiž konštatovať, že zatepľovať izoláciou pod 15 centimetrov hrúbky sa prakticky neoplatí. Každý centimeter izolácie navyše síce niečo stojí, ale tento cenový rozdiel je neporovnateľný s efektom a úsporou, ktoré hrubšia tepelná izolácia domácnosti zaistí.

Vôbec najdrahšia je totiž samotná realizácia zateplenia. Náklady v podobe spracovania projektu, práce, lepidla, omietky, farby, lešenia a podobne sú fixné bez ohľadu na to, či sa použije izolant s hrúbkou 5 alebo 15 centimetrov.

Alarmujúcim zistením prieskumu je, že každá desiata česká domácnosť (11 %) v posledných piatich rokoch zateplila svoj rodinný dom len piatimi a menej centimetrami izolácie. Päťcentimetrová izolácia sa pritom používala kedysi na začiatku 90. rokov a množstvo týchto domov sa dnes stretáva s problémom nedostatočného zateplenia.

Súčasným štandardom je minimálne trojnásobok tejto hodnoty. Podcenenie hrúbky izolácie je pritom vôbec najčastejšou chybou, ktorej sa Česi pri zatepľovaní dopúšťajú.

Nielenže domácnosť pri podcenení hrúbky izolácie nedosiahne očakávané energetické a finančné úspory a zvýšenie komfortu bývania, ale prípadné dodatočné doplnenie izolačného materiálu je veľmi nákladné a niekedy nie je ani technicky možné. Navyše, ak sa pôvodná nedostatočná izolácia dáva dole, vzniká zbytočný odpad, ktorý zaťažuje životné prostredie.

Zatepľovať izoláciou pod hrúbku 15 cm sa prakticky neoplatí. Ideálnou hrúbkou je 16 cm a viac.

Je to o peniazoch a práve preto na hrúbke izolácie tak záleží

Spotrebitelia sa výberom tenšej izolácie snažia pri zatepľovaní ušetriť, bohužiaľ tak svoju investíciu značne znehodnocujú. Hoci dnes je pre väčšinu stavieb optimálnych 14 až 18 centimetrov izolácie, za pár rokov, kedy sa ceny energií môžu zvýšiť aj o desiatky percent, už to môže byť inak. Je preto lepšie myslieť dopredu a pár centimetrov izolantu radšej pridať. Čím hrubšia vrstva izolačného materiálu, tým vyššia úspora energie, čiže nižšie náklady na vykurovanie.

Lambda, zásadný pojem pre zateplenie, zoznámte sa

Lambda je v terminológii tepelných izolácií veľmi dôležitý pojem. Vypovedá o tom, ako konkrétny izolačný materiál vedie teplo. Čím je táto hodnota nižšia, tým je výrobok lepší, pretože teplo cez takýto materiál uniká pomalšie.

Hodnotu lambda spotrebitelia nájdu na každom balíku s izoláciou. Museli by však vedieť, že je pre úspešné zateplenie tento údaj dôležitý. Prieskum AVMI totiž ukázal, že "lambdu" takmer polovica opýtaných nepozná (45 %), ďalších 36 % respondentov tento pojem už počulo, ale nevie, o čo ide a v obraze je len zvyšná pätina (19 %).

Potrebná efektívna hrúbka izolácie sa mení v závislosti na vlastnostiach použitého materiálu. Čím lepší materiál, tým je dostačujúca menšia hrúbka izolácie.

Rozdiel v cene medzi izoláciou 10 cm a 20 cm je iba 1 561 EUR, čo je vzhľadom na úspory energie a celkové náklady zanedbateľná čiastka.

Ideálne je zvoliť hrúbku 16-25 cm, náklady na zateplenie sa tým nijako zásadne nezvýšia.

bottom of page