top of page
Moderné a bezpečné drevostavby - požiarna bezpečnosť drevostavieb
 
Drevo je síce horľavé, ale technológie výstavby moderných drevostavieb a použitá minerálna izolácia dokážu konštrukciu proti požiaru ochrániť alebo zvýšiť jej odolnosť voči ničivým účinkom ohňa. Reaguje na to aj revidovaná norma STN 92 0201-2:2017 z júla 2017. Drevostavby opatrené určitými bezpečnostnými prvkami už nezaraďuje medzi horľavé a zavádza možnosť stavať aj 5-podlažné drevostavby.
uvod.JPG

AVMI sa preto rozhodla vydať v spolupráci s doc. Ing. Vladimírom MÓZEROM, PhD. brožúru Moderné a bezpečné drevostavby.

bottom of page