top of page

Minerálna izolácia vs. striekané peny

V poslednom období na Slovensku rastie počet firiem, ktoré ponúkajú zateplenie šikmej strechy novým spôsobom – pomocou striekanej (PUR) peny, ktorú môžete poznať aj pod názvom „chytrá izolácia“. Ak ste už aj vy čítali o neuveriteľných vlastnostiach týchto pien, mali by ste vedieť, že nie všetky informácie v médiách o nich sú pravdivé, často sa jedná doslova o klamlivú reklamu. Odborníci dlhodobo skúmajú vlastnosti tepelnoizolačných materiálov a my vám prinášame porovnanie na základe overených faktov a meraní.
Príroda vs. syntetika

V dnešnej dobe čoraz viac myslíme na životné prostredie a snažíme sa pri stavbe vyhýbať sa chemickým látkam, ktoré môžu uvoľňovať do ovzdušia škodlivé výpary. Minerálna vlna má prírodný pôvod, je vyrobená zo sklených vlákien alebo vlákien z kameňa, najčastejšie čadiča. Podľa typu izolácie a výrobcu obsahuje podiel obnoviteľnej zložky 20 – 80 %. Striekané peny sú chemické látky, ktoré sa miesia priamo na stavbe a podiel obnoviteľnej zložky v nich je veľmi malý alebo žiadny. Z tohto pohľadu nie sú „chytré peny“ žiadnym prínosom pre životné prostredie, ani pre naše zdravie.

Tepelnoizolačné vlastnosti

Stavebné firmy ponúkajúce izolácie zo striekanej peny tvrdia, že oproti minerálnej vlne tepelne izolujú výrazne lepšie. Schopnosť tepelnej izolácie sa hodnotí parametrom lambda λ, teda súčiniteľom tepelnej vodivosti. Čím je nižší, tým lepšie materiál izoluje. Deklarovaná lambda minerálnych izolácií používaných na zateplenie šikmých striech sa pohybuje v rozmedzí λ = 0,030 - 0,038 W/(m.K). Na túto aplikáciu sa podľa stavbárov používajú mäkké striekané PUR peny s deklarovanou lambdou λd = 0,035 - 0,038 W/(m.K). Na prvý pohľad je jasné, že to žiadny tepelnoizolačný zázrak nie je.

Deklarovaná hodnota sa určuje za presných laboratórnych podmienok, na stavbe sú však podmienky premenlivé a zabudovaním do konštrukcie sa môže hodnota znížiť. Merania preukázali, že lambda minerálnej vlny sa môže znížiť o 5 – 7 %, pri pôsobení bežnej vlhkosti v konštrukcii sa odhaduje zhoršenie lambdy striekanej peny o 2 – 5 %. V tomto smere sa teda nejedná o významné rozdiely.

Tepelné mosty - únik tepla a vznik plesní

Treba však zobrať do úvahy aj inštalovaný tepelný odpor, ktorý súvisí s hrúbkou izolácie. Aplikátori peny sa obvykle snažia na materiáli šetriť a preto inštalujú len v malých a často nedostatočných hrúbkach, najčastejšie len medzi krokvy. Krokvy tak ostávajú nezakryté, tvoria tepelné mosty a účinnosť zateplenia sa znižuje. Izolácia, ktorú je možné aplikovať v dvoch vrstvách (medzi krokvy a pod krokvy) je vždy z hľadiska odstraňovania tepelných mostov výhodnejšia. V prípade nástreku peny v dvoch vrstvách však hrozí nespojitosť materiálov – viď najčastejšie chyby pri aplikácii striekaných pien.

Krokvy sú nie len tepelným mostom, ale aj akustickým. Pri zakrytí krokiev ďalšou prídavnou vrstvou izolácie v kombinácií s podhľadom z interiéru dôjde taktiež k eliminácií akustických mostov. Nehorľavá izolácia, ktorá izoluje krokvu z troch strán, chráni konštrukciu pred prípadným pôsobením požiaru.

Typická realizácia.jpg

Typická realizácia – krokvy tvoriace tepelné mosty a izolácia pravdepodobne nemá dostatočnú hrúbku. Výrobcovia často vychvaľujú skvelé vlastnosti striekanej izolácie, pričom ich vyjadrenia sú klamlivé. Česká AVMI sa kvôli podobným príspevkom súdila a spor bol nakoniec ukončený zmierom.

Tabuľka požadovaných a odporúčaných hrúbok izolácie s λd = 0,037 W/(m.K). Izolácia v jednej vrstve obvykle nestačí ani pre dosiahnutie požadovaných hodnôt tepelného odporu R a súčiniteľa prechodu tepla U.

Najväčším lákadlom býva cena

PUR pena je výrazne drahšia ako minerálna vlna. Pokiaľ to nie je z cenovej ponuky firmy jasné, zamerajme sa na to, čo Vám skutočne ponúkajú, teda, akú hrúbku izolácie Vám aplikujú, v koľkých vrstvách, či osadia parozábranu a záklop (podhľad zo strany interiéru), respektíve, či upravia izoláciu do takej podoby, že bude možné tieto nadväzujúce vrstvy inštalovať. Nenechajte sa oklamať tým, keď Vám budú predajcovia tvrdiť, že ich materiál parozábranu nepotrebuje. Po celom území SR je táto vrstva nutná z dôvodu klimatických podmienok, aby nedochádzalo ku kondenzácií vodnej pary v konštrukcii.

Úskalia inštalácie

Inštalácia minerálnej vlny je jednoduchá, zvládne ju aj šikovný laik. Minerálnu vlnu je možné ľahko upraviť na požadované rozmery, je pružná. Má nemenné vlastnosti, ktoré sú pravidelne kontrolované už u výrobcu. V prípade potreby je možné ju vybrať, časť strechy opraviť a vrátiť ju späť.

Inštaláciu striekaných pien vykonávajú odborné firmy. Zmiešanie dvoch chemických zložiek ovplyvňuje priamo dodávateľ, tento proces je mimo kontroly zákazníka. Pri nesprávnej aplikácii hrozí, že pena zmenší objem a popraská, teda stratí tepelnoizolačnú schopnosť. Odstraňovanie zaschnutej peny v prípade poruchy je doslova nočná mora.

Inštalácia minerálnej vlny nie je závislá na vonkajších podmienkach, kým aplikáciu peny ovplyvňuje teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Ak je relatívna vlhkosť príliš vysoká alebo teplota vzduchu príliš nízka, môže dôjsť k problémom s inštaláciou. Treba dodať, že je veľmi dôležité použiť penu so správnymi fyzikálnymi vlastnosťami, akými sú hustota, pevnosť v tlaku, tepelný odpor, rozmerová stálosť, nasiakavosť, priľnavosť atď. V každom prípade si vždy overte referencie firmy, ktorá Vám bude zateplenie aplikovať (pozor však aj na klamlivé referencie, ktoré si píšu jednotlivé firmy samé, aby prilákali zákazníkov). Väčšina kvalitných firiem vie pracovať s tradičnými materiálmi, ako je minerálna izolácia, ale striekanú izoláciu na báze PUR peny Vám obvykle ponúknu malé stavebné firmy bez dlhšej histórie.

Urýchliť stavbu o pár dní sa neoplatí

Zateplenie podkrovia minerálnou vlnou vrátane inštalácie parozábrany na rodinnom dome trvá niekoľko dní, aplikácia peny je zvyčajne hotová za jeden deň. Aplikátori však často vynechávajú inštaláciu parozábrany, čím si výrazne urýchlia prácu. Táto „skratka“ je pre strechu fatálnym problémom a majiteľa domu môže stáť v budúcnosti veľa problémov. Pri striekaní peny medzi krokvy je totiž nutné spodnú vyčnievajúcu časť odrezať. Tým sa naruší difúzne uzavretý povrch a vlhkosť preniká do štruktúry peny. Navyše, vodná para sa zvykne na hornej uzavretej vrstve izolácie zrážať. V ochrane pred vlhkosťou teda vedie znovu riešenie s minerálnou vlnou a parozábranou. Treba myslieť aj na to, že parozábrana rovnako chráni samotnú konštrukciu strechy (teda i krokvy) pred prestupom vodných pár. Ak je pena nastriekaná iba medzi krokvy, tieto drevené prvky zostávajú odkryté a sú vystavené pôsobeniu vlhkosti prestupujúce z interiéru. Dochádza tak k poškodeniu konštrukcie. Skladba kvalitne zateplenej strechy si vyžaduje čas na svoju realizáciu. Zateplenie bude slúžiť niekoľko desiatok rokov, ušetriť pár dní na realizáciu je preto veľmi krátkozraké.

Najčastejšie chyby pri aplikácii striekaných pien
  • Nedostatočné spojenie dvoch vrstiev nástreku izolácie - vznikajú tým vzduchovej medzery a izoláciu je ľahké od seba oddeliť. Tieto miesta je ťažké na prvý pohľad identifikovať. Chyby je možné zistiť termovíziou, niekedy aj "ohmataním" konštrukcie.

  • Nežiaduce zmrštenie alebo vydutie peny - je ďalší typickou chybou. Sa zmrštením a vydutím je spojená aj zvýšená nasiakavosť.

  • Priestor medzi krovy je väčšinou chránený difúznou fóliou, ktorá plní funkciu doplnkovej hydroizolácie. Nastriekaná pena sa nadúva a môže vytlačiť fóliu smerom von, čo je nežiaduce pre správnu funkčnosť prevetrania strechy. Navyše fólia neplní už poistnú funkciu, pretože všetka voda stečie k dreveným konštrukčným prvkom ako sú laty a krovy.

  • Je potrebné si uvedomiť, že striekané peny neboli nikdy určené k presnému a detailnými vyplňovanie dutín a plošnému zatepleniu. Tieto závery vyplývajú z Výskumnej správy o vyhodnotení vykonaných meraní na modeloch konštrukcie ľahkého obvodového plášťa so striekanou tepelnou izoláciou.

Obrázok 2.png

Pohľad na konštrukciu po odstránení SDK dosky. Nástrek je nerovnomerný, tam, kde je hrúbka tepelnej izolácie dôležitá, je lokálne zoslabená.

V niektorých miestach nedochádza k dobrému spojeniu prvého nástreku s ďalšou vrstvou prepájajúcou drevené prvky.

Obrázok 3.jpg

Kontrola aplikácie striekaných pien.

Pri pohľade na vonkajší povrch môže izolácia zo striekanej peny vyzerať dobre. Ale... to, čo nie je vidno, môžu byť skryté dutiny, trhliny, kde izolácia nedrží na povrchu a teda nemôže plniť svoju funkciu.

Obrázok 4.jpg

Pena, na ktorú dopadá UV žiarenie, sa rozpadá behom niekoľkých mesiacov.

Striekané peny môžu zatiecť tam, kam nechcete, alebo, naopak, sa nedostanú tam, kam potrebujete.

Ich odstraňovanie je nočnou morou.

Vlhkosť v streche napácha škody

Skladby šikmých striech s minerálnou izoláciou sa bežne konštruujú so vzduchotesnou vrstvou, obvykle parotesnou fóliou. Vlhkosť, ktorá vnikne do konštrukcie strechy môže napáchať nenapraviteľné škody. Predajcovia striekaných pien naopak tvrdia, že peny sú samy o sebe nepriedušné.

Pri streche sa vždy musí posúdiť celá skladba materiálov v konštrukcii, nadmorská výška a návrh overiť výpočtom. Na väčšine územia Slovenska sa skladba šikmej strechy bez parozábrany neobíde.

Žiadna striekaná pena nezaistí celoplošnú vzduchotesnosť. Ak sa toto podcení, každá netesnosť znamená výrazné tepelné straty. Pri odkrytých krokvách sa navyše dostáva vlhkosť do drevených prvkov a spôsobuje ich vlhnutie a následne poškodenie.

Pri projektovaných skladbách striech sa zvyčajne na počítačovom modeli simuluje priebeh ročných teplôt a vlhkosti a ich vplyv na funkčnosť navrhnuté strešnej skladby. Z ročnej bilancie vlhkosti v streche (tj. rozdiel množstva skondenzovanej vodnej pary a množstva odparenej vody) jednoznačne vychádza pri difúzne uzatvorených konštrukciách nutnosť inštalácie parozábrany.

Požadujte tento výpočtový dôkaz od dodávateľovi striekanej peny, aby potvrdil správnosť montážneho postupu a navrhnutej skladby strechy.

Ochrana pred hlukom

Pri výstavbe ľahkých sádrokartónový priečok, alebo iných konštrukcií s dutinou vyplnenou minerálnou izoláciou sa vďaka minerálnej izolácií s vysokou hodnotou súčiniteľa zvukovej pohltivosti α (-) dosahujú výborné zvukovoizolačné vlastnosti.

Keďže striekané peny nedosahujú v tejto oblasti dobré vlastnosti, predajcovia a aplikátori pien akustické parametre nedeklarujú. V prípade aplikácie striekaných pien môžeme dokonca konštatovať, že sú veľmi dobrým vodičom konštrukčného hluku, teda hluku, ktorý sa do konštrukcie dostane napríklad prevádzkou ventilátora, chladenia, dopadajúcim dažďom, krúpami a pod.

Protipožiarna ochrana

Pri streche je nehorľavosť materiálov veľmi dôležitá. Všetky minerálne izolácie patria do triedy reakcie na oheň A1/A2, čiže sú nehorľavé. Striekané peny majú triedu reakcie na oheň C – E (podľa konkrétneho chemického zloženia). Sú vysoko horľavé, čo preukázal aj experiment berounských hasičov v podkroví zateplenom striekanou PUR penou. Pri požiari sa z nich uvoľňuje silný toxický dym.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Minerálna vlna je zdravotne nezávadná, čo pri členoch Asociácie výrobcov minerálnej izolácie potvrdzuje aj certifikácia EUCEB        .

Pri práci s ňou sa odporúča používať ochranné pomôcky v podobe rukavíc a ideálne tiež okuliare a rúška. Pri nástreku PUR peny sa vytvára aerosol, ktorý môže byť zdraviu škodlivý pre všetkých, ktorí sa pohybujú v bezprostrednej blízkosti aplikácie. Pri aplikácii je nutné používať osobné ochranné pomôcky, vyvarovať sa vdychovaniu výparov a kontaktu kvapalnej zložky s pokožkou a očami.

Obrázok certifikačnej značky.png
Odolnosť voči UV žiareniu

UV žiarenie nemá na minerálnu izoláciu žiadny negatívny vplyv. Príklad negatívneho vplyvu UV žiarenia na peny môže byť pohľad na montážne peny používané typicky pri výmene okien. Počas niekoľkých mesiacov tieto peny veľmi rýchlo strácajú svoje vlastnosti, rozpadajú sa. UV žiarenie preniká aj pod strešné krytiny. Na peny je možné aplikovať ochranný náter, ten však realizáciu predražuje.

Ako dlho vám izolácia vydrží

Mechanické i tepelnoizolačné vlastnosti minerálnej vlny sú nemenné po celú dobu životnosti izolácie. Potvrdil to celoeurópsky projekt, ktorý sa zaoberal starnutím minerálnej izolácie zabudovanej pred viac ako 20 rokmi v rôznych budovách a aplikáciách. Nadúvadlá, ktoré sa používajú pre vypenenie striekaných pien, môžu však časom vyprchať a tým sa vlastnosti striekaných izolácií rýchlo zhoršia. Podľa stanoviska EURIMA sa tepelnoizolačné vlastnosti minerálnej vlny pri správnom zabudovaní do konštrukcie nemenia a zachovávajú si svoje vlastnosti aj po 55 rokoch.

Starnutie minerálnej izolácie (Ageing)

Výsledky projektu dokázali, že vlastnosti (tepelnoizolačné i mechanické) minerálnej izolácie sa v dôsledku starnutia nezhoršujú. Aj po viac než 50 rokoch má minerálna izolácia očakávané vlastnosti, pokiaľ je jej inštalácia prevedená v súlade s pokynmi výrobcu.

zdroj: https://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/materialy/zivotnost-a-starnuti-mineralni-izolace_45659.html

Po troch rokoch od výroby sa súčiniteľ tepelnej vodivosti λ PIR a PUR materiálov zhoršuje skoro o 20 %. Dôvodom je prirodzená výmena plynu CO2 za vzduch, ktorý má vyššiu tepelnú vodivosť.

zdroj: http://www.react-ite.eu/uploads/tx_mddownloadbox/PP02_Thermal_insulation_materials_-_PP02_20130715.pdf

Príklady klamlivej reklamy
Porovnanie izolačných materiálov
Reklava vs. realita.png

Reklama 

V lete je v podkroví príjemne

Skutočnosť

Bývanie pod rozpálenou strechou

 Reklama vs. skutočnosť 

Zdravý domov pre Vaše deti

 

Reklama 

Vlhká izolácia - tvorba plesní, zdraviu škodlivé prostredie

 

Skutočnosť

Reklava vs. realita.png

Tendenčné porovnanie vlastností, nie je jasné, podľa čoho a ako sú jednotlivé vlastnosti hodnotené a teda na základe čoho sú prideľované hviezdy. Niektoré vlastnosti nie sú vôbec technicky definované, napr. samozhášavosť alebo nepriaznivé prostredie pre hlodavce.

zdroj: http://www.react-ite.eu/uploads/tx_mddownloadbox/PP02_Thermal_insulation_materials_-_PP02_20130715.pdf

Nie je možné porovnávať správne aplikovanú striekanú izoláciu z PUR peny s nesprávne aplikovaným zateplením z minerálnej izolácie. Asociácia výrobcov minerálnych izolácií pre Českú republiku sa so spoločnosťou LIKOs kvôli klamlivej reklame súdila a spor vyhrala.

bottom of page