top of page

Minerálna vlna ochráni pred požiarom

Vzniku požiaru nie je možné ani pri najväčšej opatrnosti zabrániť. Čo je možné ovplyvniť, je používanie nehorľavých stavebných materiálov, ktoré nedovolia šírenie požiaru. V prípade izolácií sú ideálnym a najčastejšie využívaným materiálom izolácie z minerálnej vlny, ktoré vďaka svojej nehorľavosti vytvárajú protipožiarnu bariéru celého domu.

Pokiaľ je izolácia fasády z horľavého materiálu, najčastejšie z polystyrénu, požiar sa môže po fasáde budovy šíriť veľmi rýchlo. Najväčším zabijakom nie je samotný oheň, ale jedovatý dym, ktorý produkujú umelé izolačné materiály. Minerálna izolácia je naopak prirodzene nehorľavá. Šírenie požiaru po fasáde býva nečakane rýchle, prenos na vyššie poschodia môže byť za niekoľko sekúnd. Z fasády sa následne môže požiar šíriť aj do obytných miestností.

 

Ako taký požiar môže vyzerať ukazujú obrázky nižšie. Zatiaľ čo požiar Grenfell Tower v Anglicku skončil tragicky a desiatky obyvateľov tam zahynulo v plameňoch, podobný požiar bytového domu Belleville vo Wroclaw v Poľsku našťastie nemal obete na životoch, pretože boli byty pred dokončením ešte neobývané.

Okrem fasády patrí medzi rizikové konštrukcie tiež strešný plášť a vnútorné priečky. Minerálna izolácia má triedu reakcie na oheň A1, čo znamená, že sa jedná o najlepší a najbezpečnejší typ izolácie, ktorá nehorí. Túto vlastnosť má vďaku svojmu anorganickému pôvodu.

Ľudia môžu pri voľbe stavebných materiálov okrem úžitkových vlastností brať do úvahy aj triedu reakcie na oheň a vyberať len nehorľavé materiály, teda triedu reakcie na oheň A1 a A2. Tieto materiály neprispievajú k rastu požiaru a vývoju dymu. Nemôže sa stať, že by sa potom oheň lavínovo šíril po fasáde ako v prípade Grenfell Tower alebo iných podobných požiarov.

Pokiaľ je obloženie budovy nehorľavé, oheň sa šíri budovou omnoho pomalšie. Pri stavbách, na ktorých sa kombinujú horľavé a nehorľavé materiály, môže byť problematické dodržanie všetkých projektových požiadaviek noriem. Zatepliť výškovú budov horľavým materiálom pri dodržaní všetkých protipožiarnych predpisov je technicky veľmi náročné a preto to odborníci na požiarnu bezpečnosť neodporúčajú.

Požiar bytového domu Belleville Wroclav v Poľsku

Tragický požiar bytového domu Grenfell Tower v Anglicku

Pre stavebné konštrukcie je vhodné zvoliť triedu reakcie na oheň A1 alebo A2. Pozor, polystyrénové izolácie alebo PUR peny patria do druhej najhoršej triedy reakcie na oheň! Sú úplne nevhodné pre výškové budovy.

Nehorľavá izolácia by mala byť použitá aj v strechách

Aké opodstatnenie má použitie minerálnej vlny napríklad v podkroví obloženom drevom? Ani najkvalitnejší náter povrchu dreva nezabráni jeho vznieteniu pri priamom kontakte s ohňom. Pokiaľ je strešná konštrukcia zateplená horľavým materiálom, z podkrovia sa počas požiaru stane doslova priestor plný jedovatých plynov.

 

Po streche zateplenej izoláciami z minerálnej vlny sa plamene šíria len v minimálnej miere a hustý dym sa takmer nevyskytuje. Pokiaľ požiar navyše vznikne mimo interiéru domu a zasiahne strechu zateplenú nehorľavou izoláciou, je veľmi pravdepodobné, že sa ho podarí uhasiť skôr, než sa plamene dostanú cez trámovú konštrukciu k drevenému obkladu podkrovia.

Minerálna izolácia na výškových budovách

Veľmi žiaduca je aplikácia minerálnych izolácií vo výškových budovách a to aj v prípade dodatočného zatepľovania panelových domov. Viacpodlažné budovy (obvykle budovy nad osem podlaží) musia mať celé zateplenie povinne zrealizované z minerálnej izolácie.

 

Aj pri nižších budovách je podľa normy nutné zabrániť šíreniu požiaru. Pokiaľ je zvolená horľavá izolácia, napríklad polystyrén (EPS), je to prostredníctvom protipožiarnych zábran zhotovených z minerálnej vlny. Aplikujú sa na fasádu do priestorov nad okná, aby zastavili plamene a požiar sa nerozšíril na vyššie poschodia.

Norma pre vyššiu požiarnu bezpečnosť

Od 1. marca 2016 sa zmenili pravidlá pre zateplenie budov dané normou STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorá platí pre nové aj dodatočne zatepľované budovy.

Minerálne izolácie zabráni šíreniu požiaru v podkroví.

Pre výškové budovy sú minerálne izolácie ideálne, účinne zabráni šíreniu požiaru po fasáde domu.

Nové sú podmienky na zatepľovanie obytných budov, ktoré sú stanovené tak, aby sa znížila pravdepodobnosť šírenia ohňa cez vonkajšiu tepelnú izoláciu. Cieľom je zabrániť takým tragédiám, ako sa to stalo v prípade Grenfell Tower.

Najväčšou zmenou je lepšia ochrana pred šírením ohňa po fasáde poschodových domov. Pri zatepľovaní budov sa musia aplikovať požiarne pásy z minerálnej izolácie, ktoré sú nad každým otvorom v obvodovej stene vo vzdialenosti najmenej 150 mm a najviac 400 mm a so šírkou najmenej 200 mm pri aplikovaní ETICS na báze EPS s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm.

 

Požiarne pásy musia byť umiestnené nad soklom, oknami a pod atikou kvôli eliminácii rizika vzplanutia striech. Výnimkou sú rodinné domy a jednopodlažné budovy, pri ktorých nie sú požiarne pásy nutné.

Požiarna skúška fasádnych systémov

Napriek novým opatreniam boli vykonávané skúšky požiarnej bezpečnosti na jednotlivých fasádnych systémoch. Na obrázku môžeme vidieť, ako sa vyzerajú dané systémy pred začatím skúšky a po skúške. Vľavo je fasádny systém založený na báze penového polystyrénu EPS, v strede je tento systém v kombinácií s tzv. požiarnymi pásmi, ktoré sú z materiálu triedy reakcie na oheň A1 a vpravo je fasádny systém na báze minerálnej izolácie. Už na prvý pohľad sú zrejmé dôsledky požiaru, kde prvé dva systémy sú takmer zničené, posledný systém je bez výrazných poškodení. Podrobný popis požiarnej skúšky, ktorý sa organizoval pod záštitou Zágrebskej univerzity môžete nájsť tu.

Začiatok skúšky
Koniec skúšky
Začiatok skúšky.png
EPS
EPS + požiarne pásy
MW
Koniec skúšky.png
EPS
EPS + požiarne pásy
MW
bottom of page