top of page

Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou: týchto 6 rozdielov by ste mali vedieť

Chystáte sa zatepľovať šikmú strechu a neviete si vybrať? Predtým, ako sa rozhodnete, mali by ste si zistiť o oboch izolačných materiáloch fakty, ktoré sú pre vás dôležité.


1. Ako izolujú

Pri zatepľovaní by táto vlastnosť mala zaujímať majiteľa strechy najviac. Ako sa hodnotí? Pomocou parametra lambda (λ), teda súčiniteľa tepelnej vodivosti, ktorý nájdete v technickom liste každého tepelnoizolačného materiálu. Čím je nižší, tým lepšie materiál izoluje. Minerálne izolácie určené na zateplenie šikmých striech majú λ v rozmedzí 0,030 - 0,038 W/mK. Na tento účel sa používajú aj mäkké striekané PUR peny. Ich výrobcovia uvádzajú lambdu λ = 0,035 - 0,038 W/mK. Hodnoty oboch materiálov sú teda porovnateľné, hoci PUR peny izolujú o trochu horšie. Potvrdili to tiež nezávislé merania Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB). Ak vám teda predajca PUR peny tvrdí, že izoluje výrazne lepšie, neverte mu.


2. Tepelné mosty prilákajú plesne

Drevené krokvy šikmej strechy sú dobrými vodičmi tepla a tvoria tepelné mosty, ktoré treba odstrániť. Na týchto „slabých“ miestach totiž po čase vzniknú vlhké fľaky a neskôr plesne. Pri zateplení šikmej strechy minerálnou vlnou sa už dnes používajú aspoň dve vrstvy tepelnej izolácie, s celkovou hrúbkou aspoň 30 cm. Druhá vrstva izolácie nielen ušetrí energiu na vykurovanie, ale prekryje aj krokvy. Naproti tomu sa dnes PUR pena do strechy bežne strieka v hrúbke približne 16 cm. Krokvy tak ostávajú nezakryté, alebo zakryté len veľmi tenkou vrstvou izolácie, čím sa znižuje účinnosť zateplenia.


Aplikácia druhej vrstvy izolácie, zakrytie tepelných mostov
Aplikácia minerálnej vlny

3. Ochrana pred ohňom

Nikto nechce požiar strechy, ale najlepšie je mu predchádzať odolnými materiálmi. Všetky minerálne izolácie sú absolútne nehorľavé, sú zaradené do triedy reakcie na oheň A1/A2. Striekané peny majú prevažne triedu reakcie na oheň E. Sú vysoko horľavé, pri požiari sa z nich uvoľňuje silný toxický dym. Predajcovia PUR pien často uvádzajú, že je to samozhášavý materiál, tie však zhasnú len pokiaľ na ne prestane pôsobiť plameň. Pri požiari však vzplanú a intenzívne horia, ako to dokázalo požiarne cvičenie.

Na dosiahnutie rovnakej požiarnej odolnosti strechy použitím striekanej peny reakcie na oheň E je potrebné použiť viac hrubších, špeciálnych protipožiarnych sádrokartónových dosiek v porovnaní s použitím minerálnej izolácie.4. Odhlučnenie strechy

Zvuková izolácia strechy je veľmi dôležitá v mestách a pri rušných dopravných komunikáciách. V tomto smere minerálna vlna jednoznačne vedie. Potvrdili to nezávislé merania laboratória UCEEB schopnosti PUR peny a minerálnej vlny pohlcovať hluk. Túto vlastnosť vyjadruje vážená vzduchová nepriezvučnosť (Rw), ktorá sa udáva v decibeloch. Čím je hodnota Rw vyššia, tým lepšie akustické vlastnosti materiál má, a v praxi dokáže lepšie brániť prenosu hluku z ulice. Podľa výsledkov meraní strecha s minerálnou vlnou zadrží hluk vyšší o 14 dB. Pri obytných priestoroch to predstavuje významnú hodnotu. Pre lepšiu predstavu, 14 dB znamená rozdiel medzi hlukom, ktorý vydáva chladnička a mixér.5. Najväčším lákadlom býva cena

PUR pena je výrazne drahšia než minerálna vlna. Ak to z cenovej ponuky stavebnej firmy nie je jasné, potom sa snaží majiteľa domu ukrátiť na hrúbke izolácie alebo na iných položkách. Izolácia s použitím minerálnej vlny s porovnateľnými izolačnými vlastnosťami (a s rovnakou hrúbkou) stojí užívateľa asi dvakrát menej ako izolácia penou.


6. Na skúsenostiach záleží

Zatepľovanie šikmých striech minerálnou izoláciou má u nás dlhú tradíciu. Na trhu je mnoho kvalifikovaných stavebných firiem preškolených od renomovaných výrobcov, na ktorých je možné aj obrátiť sa s žiadosťou o odbornú technickú radu. Striekaná PUR pena sa pripravuje zmiešaním chemických zložiek priamo na stavbe. Výsledné vlastnosti PUR peny ovplyvňuje nielen pracovník, ktorý by mal mať skúsenosti a overenú prax, ale aj veľa faktorov, akými sú teplota vzduchu či relatívna vlhkosť. Pri nesprávnej aplikácii hrozí, že nebude izolovať, ako jej predajcovia sľubujú. Kontrola kvality zateplenia PUR penou je pre zákazníka takmer nemožná.


PUR pena vzniká miešaním chemikálií priamo na stavbe
Comments


bottom of page