top of page

Pozývame Vás na webinár "Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany"


S cieľom o trvalo udržateľný rozvoj dochádza prirodzene k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Nárast počtu inštalácií fotovoltických systémov so sebou prináša možné riziká v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Dôležitý je správny návrh, inštalácia aj údržba. Špeciálnu výzvu predstavujú fotovoltické systémy aj pre zasahujúcich hasičov, ktorým hrozí zásah elektrickým prúdom.


Webinár zameraný na možné úskalia inštalácie fotovoltických panelov na strešné konštrukcie a analýzu problematiky v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a stavebných výrobkov.


Webinár organizuje Asociácia výrobcov minerálnych izolácií v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov.


Termín webinára: 10. 5. 2023 / 09.00 - 10.30 hod


Témy webinára:


  • Problematika inštalácie fotovoltických panelov na strešné konštrukcie v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a stavebných výrobkov.

  • Správny návrh, inštalácia aj údržba fotovoltických systémov na strešné konštrukcie.

Prednášajúci:

  • doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. - špecialista požiarnej ochrany, špecialista závažných priemyselných havárií, normotvorce, člen Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR. Pôsobil ako zisťovateľ príčin požiarov, riadil hasičské jednotky v Bratislave a vykonával štátny požiarny dozor.

  • Ing. Zuzana Lacová, PhD.- špecialistka požiarnej ochrany, pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Stavebnej fakulte.

Webinár je pre členov SKSI a AVMI bez poplatku. Základný účastnícky poplatok 15,- € / osoba.Comments


bottom of page