top of page

Slovenská vláda si kúpila čas na renovácie budov, rekonštrukciu odďaľovať sa nevypláca

Investícia do vlastného bývania, a predovšetkým do zníženia jeho energetickej náročnosti, sa aj napriek zdražovaniu vyplatí. Vďaka zatepleniu ušetria domácnosti  každý vykurovací rok až 60 % nákladov. Návratnosť investície do zateplenia sa naviac rekordne znižuje s rastom cien energií a tiež s možnosťou získať na zateplenie dotáciu z programu Obnov dom. Ceny stavebných materiálov a ich dodávka sa stabilizovali, preto je práve teraz tá najvhodnejšie obdobie na renováciu, podčiarkuje Ing. arch. Marcela Kubů riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií vo svetle vývoja ekonomických ukazovateľov v tomto segmente.

 

Slovenská vláda si kúpila čas na vypracovanie adresných opatrení, ktoré pomôžu znížiť energetickú náročnosť budov. Obyvateľov Slovenska to bude podľa odhadu vlády stáť 1,25 mld. Eur. Presne toľko pôjde zo štátneho rozpočtu SR na zastropovanie cien energií v tomto roku. Domácnosti tak majú presne 12 mesiacov na to, aby sa ochránili pred drahými energiami.

Zdraženie plynu alebo elektriny by v tomto roku teda nemala ešte pocítiť žiadna domácnosť. Samozrejme pôjde o to, či bude spotreba rovnaká alebo nižšia. Ovplyvniť ju môže i to aká dlhá a studená bude zima, resp. vykurovacia sezóna.


„Vláda však vysiela jasný signál, že lehota, behom ktorej by sa slovenské domácnosti mali pokúsiť znížiť svoju spotrebu energie, už beží. Pritom najefektívnejší spôsob, ako sa chrániť pred rastúcimi cenami energií je zateplenie domov a bytov. Na vykurovanie spotrebujú domácnosti totiž najviac energie (74 %),“ hovorí M. Kubů, riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií.

Úplne bez zateplenia alebo len čiastočne zateplených je pritom na Slovensku 53 % bytových domov a 81 % rodinných domov (viď. Graf, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, ŠÚ SR).
Je dotovanie cien energií efektívne použité?    

Konečný účet štátu za energopomoc v roku 2023 nie je ešte definitívne známy, ale už teraz podľa zverejnených údajov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky presahuje dve miliardy eur (zdroj1). Problém renovácií budov, ich zatepľovania, a v tom najmä bytového fondu sa ocitá v turbulentnom svetle. Energie nemožno dotovať donekonečna. Vláda tak ľuďom „kúpila“ čas na to, aby znížili energetickú náročnosť svojho bývania. Vo svetle administratívy a dotačného systému je však pre mnohých žiadateľov do veľkej miery obmedzený.


„Kompletná renovácia rodinného domu môže zabrať i 12 mesiacov (od projektu k realizácii), podobné je to aj pri bytových domoch, kde rozhodnutiu o zateplení obvykle predchádzajú vyjednávania medzi majiteľmi bytov,“ upozorňuje M. Kubů.

 

Skúsenosti z Českej republiky

České domácnosti i firmy mali zastropovanú cenu silovej energie po celý rok 2023, a to vo výške 6 050 Kč vrátane DPH za MWh elektriny a 3 025 Kč s DPH za MWh plynu. K tejto čiastke sa ešte propočítavajú regulačné poplatky, ktoré sa pohybovali okolo 1/3 silovej ceny. Od januára 2024 však táto plošná pomoc končí a očakáva sa, že české domácnosti pocítia zdraženie elektriny o rádovo nižšie desiatky percent, firmy až stovky percent (zdroj 2), a to aj napriek tomu, že cena oboch komodít sa stabilizovala. Zdraženie je spôsobené predovšetkým skokovým nárastom regulovanej zložky a návratom poplatkov za obnoviteľné zdroje energie.


Dotačné programy v Čechách bežia kontinuálne a občania ich využívajú naplno

Česi majú dlhodobo možnosť požiadať o dotáciu na zateplenie domu alebo iné opatrenia (predovšetkým obnoviteľné zdroje), ktoré znížia energetickú náročnosť ich domov a bytov.V rokoch 2014-2021 prispel program Nová zelená úsporám na energetické úspory viac než 74 tisícom domácností spolu 16 miliardami korún. Od septembra 2021 do septembra 2023 (historicky najúspešnejšie roky z pohľadu príjmu žiadostí) program pomohol takmer 170 tisícom domácností znížiť ich účty za energie. Žiadatelia požiadali o viac ako 37 mld Kč (zdroj 3). K tomu sa v roku 2023 pridal program pre seniorov a domácnosti s nižšími príjmami, ktorý podporil 50 tisíc žiadateľov čiastkou takmer 6 miliárd korún. Suma sumárum adresnú pomoc získalo už takmer 300 tisíc žiadateľov. 

 

Programy obnovy bytového fondu na Slovensku

Slovensko je z tohto uhla pohľadu na začiatku, a to i napriek tomu, že SFRB poskytuje zvýhodnené úvery dlhodobo. Program Obnov dom mieri k 25.000 žiadateľom - majiteľom rodinných domov. SFRB ročne poskytne zvýhodnený úver na zateplenie iba stovkám žiadateľov -bytovým domom (zdroj 4). 

Na vynovenie rodinných domov poputuje vyše pol miliardy eur, konkrétne 424 miliónov. V súčasnosti sa počíta s tým, že sa podarí obnoviť 25-tisíc rodinných domov.


„Pokiaľ by štát vložil 1,25 mld. Eur (tj. výšku plošnej podpory na zastropovanie cien energie v roku 2024)  do renovácií, pomôže prinajmenšom 65 tisícom domácností, a to každý rok. Pomoc by sa samozrejme dala adresne zacieliť na tie domácnosti, ktoré žijú v nezateplených domoch a bytoch, a ktoré sú najviac ohrozené energetickou chudobou.“, zdôrazňuje M. Kubů.

 

Ten, kto ešte o renovácii ani nezačal premýšľať, má najvyšší čas sa začať zaujímať o možnosti štátnej finančnej podpory na zateplenie alebo výmenu zdroja energie či kúpu fotovoltaiky. Štátny fond rozvoja bývania poskytuje zvýhodnené úvery vo výške 1 až 3 % s maximálnou splatnosťou 25 rokov. Termín podania žiadosti je 15.1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka (zdroj 5).

 

Z programu Obnov dom sa plánuje podporiť obnova 25.000 rodinných domov. V roku 2023 podalo žiadosť viac ako 20.000 záujemcov. Na rok 2024 sú plánované ďalšie výzvy, no v menšom rozsahu.

 

Ďalšou možnosťou pre bytové a rodinné domy je čerpanie dotácie na fotovoltické panely a tepelné čerpadlá formou poukážky z programu Zelená domácnostiam. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur. Žiadosti o poukážku bude možné registrovať až v prvom štvrťroku 2024, kedy sa spustí nový informačný systém. 


1)Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: https://lnkd.in/eimhXxR9  a  Energie-portal.skhttps://lnkd.in/e3JC6kDB

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page