top of page

Na projekte nešetrite, môže vám zachrániť život

Väčšina ľudí chce svoj rodinný dom rekonštruovať svojpomocne. No aj takýto postup by mal mať svoje pravidlá. Spoliehať sa treba na odborníkov, nie na to, čo sa hovorí, pretože lacné a neprofesionálne riešenia sa môžu neskôr poriadne predražiť. Poradíme, na čo si dať najväčší pozor.

Svojpomocné rekonštrukcie hrajú v našich končinách presilovku. Ukazuje to nedávny prieskum platformy Budovy pre budúcnosť aj štatistika poradne webu vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa snaží radiť ľuďom, ako zatepľovať a získať finančnú pomoc od štátu. Pri rekonštrukcii je zásadný stavebný projekt, energetický certifikát a takisto požiarny projekt. Okrem toho, že vám odborníci dokážu poradiť, ako rekonštruovať, budete ich potrebovať aj pre stavebný úrad či pri žiadosti o peniaze na obnovu domu.


Stavebný projekt pri veľ kej prestavbe

Stavebná legislatíva hovorí jasne: stavebné povolenie je potrebné nielen pri prístavbe a nadstavbe, ale aj pri veľkých zmenách na rodinnom dome a stavebných úpravách. To znamená, že pri kompletnej rekonštrukcii, pri ktorej okrem zateplenia a výmeny okien a dverí napríklad búrate priečky a meníte usporiadanie vnútorného priestoru, potrebujete požiadať o stavebné povolenie. Rovnako môže stavebný úrad vyžadovať povolenie, keď budú mať vaše úpravy vplyv na okolité stavby a pozemky. K povoleniu potrebujete projekt a tiež rôzne súhlasné stanoviská napríklad od správcov sietí či hasičov. Naopak, pre zateplenie a výmenu okien a dverí stačí ohlásenie drobnej stavby (tzv. ohláška) a napríklad výmenu krytiny môžete robiť bez ohlášky.


Energetický certifikát s radami, ako na to

Ak chcete získať až 19–tisíc eur na rekonštrukciu z Plánu obnovy, potrebujete okrem iného certifikát východiskového stavu. Keďže pri žiadosti o dotáciu stavebný projekt nie je povinný, mnoho ľudí ho ignoruje. V praxi je tak certifikát jediným dokumentom s radami odborníka, ako pristúpiť k rekonštrukcii domu.


„Odborník na základe obhliadky domu, merania kľúčových parametrov, výpočtov a skúseností presne vie, ktoré časti domu a ako treba zrekonštruovať a aké materiály pritom použiť. Odporúčania na rekonštrukciu v certifikáte sú vlastne návodom pre majiteľa domu, ako má rekonštrukcia prebehnúť,“ vysvetľuje energetický certifikátor Kristian Riška.

Požiarny projekt chráni pred požiarom

Asi najviac podceňovaný je na Slovensku projekt požiarnej ochrany. Jeho úlohou je zhodnotiť, či sú v dome použité materiály, ktoré dokážu spomaliť šírenie ohňa tak dlho, aby mohli jeho obyvatelia uniknúť do bezpečia. Projekt sa vyžaduje pri stavebnom povolení, ale mal by sa aktualizovať aj vtedy, keď sa dom prerába a pritom sa použije iný druh materiálov.

„V praxi ľudia vyberajú materiál na zateplenie bez konzultácie s odborníkom. Môže sa stať, že zamenia pôvodný nehorľavý materiál za horľavý, napríklad striekanú PUR penu, ktorá patrí do triedy reakcie na oheň E a prispieva k rozvoju požiaru,“ upozorňuje Lukáš Zelem, technický manažér Asociácie výrobcov minerálnej izolácie AVMI.

Častou chybou je aj použitie striekanej peny v blízkosti komína.


Článok vyšiel v denníku Pravda, 18. 10. 2023Commenti


bottom of page