top of page

Monitoring kvality izolácií a kvalita zhotovenia zateplenia boli hlavnou témou druhého ročníka workshopu AVMI

Využitie vonkajších zatepľovacích systémov hrá významnú úlohu pri znižovaní energetických nárokov budov. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov a spokojnosti spotrebiteľa je však pritom dôležitou podmienkou kvalita použitých materiálov a odvedenej práce. A práve dodržiavanie štandardov pri zatepľovaní, produktové a technologické novinky, ako aj potreba monitorovania kvality minerálnej izolácie na pultoch predajní - boli témami druhého ročníka workshopu výrobcov vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Zorganizovala ho  Asociácia výrobcov minerálnej izolácie (AVMI) a zúčastnila sa ho väčšina domácich výrobcovia ETICS systémov a ich komponentov z SR.

Hlavné témy workshopu – produktové novinky a dostupnosť nekvalitných izolácií spoza hraníc EU, sprevádzal aj samostatný legislatívny blok. Venovaný bol európskej smernici EPBD (o energetickej hospodárnosti budov) a pripravovanej európskej metodike na testovanie požiarnej bezpečnosti fasád s dôrazom na zdvojené zatepľovanie (ETICS na ETICS).

 

"Teší nás veľký záujem o workshop a spoločné aktivity, ktoré môžu zlepšiť stav bytového fondu, urýchliť jeho obnovu a kultivovať podnikateľské prostredie. Spolupráca a vzájomná kooperácia sú kľúčové pre urýchlenie tempa renovácie," uviedol predseda AVMI  Alexander Prizemin.

 

Výkonná riaditeľka asociácie Marcela Kubů v tejto súvislosti upozornila aj na jednu z najpálčivejších tém súčasnosti – dovoz nekvalitných izolácií nespĺňajúcich všetky potrebné štandardy a normy EÚ. Účastníkov workshopu informovala o iniciatíve asociácie monitorovať kvalitu na trhu predávaných izolácií.


Marcela Kubů zdôraznila, že "monitoring kvality minerálnej izolácie považujeme za prvoradý, a za účinný nástroj na ochranu spotrebiteľa aj trhu pred nekvalitnými izoláciami, ktoré nespĺňajú deklarované parametre."

Dokument, resp. zoznam, ktorý vzíde z monitoringu bude tak praktickým nástrojom kontroly pre spotrebiteľov. Zverejnený bude na webovej stránke asociácie v priebehu leta a ďalej bude priebežne aktualizovaný. 

Comments


bottom of page