top of page

Chystáte sa zatepľovať strechu? Tomuto sa treba vyhnúť

Väčšina majiteľov rodinných domov na Slovensku preferuje a aj realizuje obnovu či prestavbu postupnú, svojpomocnú a bez služieb projektanta. To všetko vyvoláva vrásky na čele odborníkom, ktorí potom často riešia dôsledky svojpomocných stavebných úprav a niekedy doslova hasia dôsledky. Napísala Pravda 28. 5. 2024.


Riziko problémov pri svojpomocných stavebných zásahoch či rekonštrukcii bez projektanta a kvalifikovaného stavebného dozoru je pomerne veľké. Či už v podobe nekvalitne alebo nedôsledne odvedenej práce, poškodenia konštrukcií, alebo použitia nekvalitných materiálov, následného zatekania, vzniku plesní alebo požiaru. Pre majiteľa, ktorý chcel ušetriť, to znamená nielen nekvalitné, niekedy až nebezpečné bývanie, ale aj ďalšie investície do odstraňovania následkov. Napriek tomu to, so zámerom ušetriť, mnohí riskujú a spoľahnú sa na dobré rady susedov, odporúčania predajcov a majstrov.


Môžete zhorieť, a to doslova

Pri stavebných úpravách sa však na susedské rady spoliehať netreba, pretože pri prestavbe môžete zhorieť, a to nielen v prenesenom zmysle, ale doslova. Aj keď to rôzni poradcovia nemyslia zle, súvislosti projektu nepoznajú, a tak sú ich rady vytrhnuté z kontextu stavebných opatrení a ich realizácia sa môže napokon skončiť fiaskom. Svoje o tom vie aj majiteľka rodinného domu z Liptovského Mikuláša, ktorej nová stavba takmer zhorela pre neodborné rady a reťazenie nešťastných rozhodnutí pri zatepľovaní strechy. Jej príbeh je len jedným z mnohých, pri ktorých sa takmer rovnaké pochybenia opakujú. Prinášame vám preto päť najčastejších chýb, ktorých sa treba vyvarovať.


1. Zateplenie bez vedomia stavebného úradu, resp. chýbajúca projektová dokumentácia vrátane projektu požiarnej ochrany

Jedna z najčastejších chýb svojpomocných stavebníkov. Mylne sa domnievajú, že ide o administratívnu zbytočnosť neuvedomujúc si, že existencia projektu znamená ochranu. Pri dodržaní projektu nesie pri problémoch ťarchu zodpovednosti aj dôsledkov projektant.


2. Zámena materiálu v rozpore s projektovou dokumentáciou

V snahe ušetriť alebo urýchliť prestavbu je to pomerne bežné rozhodnutie staviteľa, ktoré však môže mať vážne následky. Pokiaľ sa rozhodnete zameniť materiál uvedený v projektovej dokumentácii, možno pri prerábke ušetríte, ale v dlhodobom horizonte sa vám to môže vypomstiť. Rozhodujúcim faktorom býva rýchlosť kompletnej inštalácie tepelnej izolácie. Napríklad, keď je tepelná izolácia na báze minerálnych vláken zamenená za striekanú PUR penu.


3. Používanie horľavých materiálov tam, kde byť nemajú

Projektant budovy a zodpovedný projektant požiarnej ochrany volia materiály s ohľadom na bezpečnosť stavby, okolia a obyvateľov v celom kontexte stavby. To znamená, že sa zvažujú komplexne všetky materiály aj opatrenia. Napríklad, keď zhorí strecha, ktorej strešná konštrukcia bola v rozpore s pôvodným návrhom projektu (nehorľavá izolácia) zateplená striekanou PUR penou v triede horenia E, v takom chýbali nadväzné protipožiarne opatrenia.


4. Absencia kvalifikovaného stavebného dozoru

Podľa stavebného zákona je povinnosťou stavebníka zabezpečiť si kvalifikovaný stavebný dozor aj pri svojpomocnej výstavbe rodinného domu, aj pri jeho rekonštrukcii, obnove a zatepľovaní. V realite svojpomocných stavieb a rekonštrukcií domov to však býva zväčša iba na papieri. Keď je stavebný dozor aktívnou súčasťou zatepľovacích prác, nesie za chyby zodpovednosť, presnejšie, v takom prípade by zrejme chyby a z nich vyplývajúce fatálne následky ani neboli. Pritom treba brať do úvahy, že nejde len o danú stavbu, ale aj o okolité budovy a ich potenciálne ohrozenie požiarom. Svoje o tom vie majiteľka domu z úvodu článku. Strechu jej rodinného domu zasiahol blesk, rozvetvil sa do komínového telesa a technickej miestnosti. Blesk v komíne bol taký silný, že došlo k vylomeniu a vymršteniu ochrannej mriežky na krbovej vložke, ktorá letela až k susedom. Druhá časť blesku skončila v technickej miestnosti a spôsobila požiar. V dôsledku zateplenia horľavou striekanou PUR penou sa požiar rýchlo rozšíril do strešnej konštrukcie. Roztavená PUR pena vytekala von z konštrukcie a horela. Požiar bol taký silný, že bol viditeľný do vzdialenosti päť kilometrov. Dnes majiteľka rodinného domu, bohatšia o nepríjemnú skúsenosť, radí použiť špeciálne na zateplenie strechy výhradne nehorľavý materiál z triedy A.


5. Dôvera v odbornosť predajcu izolácie

Svojpomocný stavebník zvyčajne nie je odborník v oblasti stavebníctva a rozhoduje sa v dobrej viere v odbornosť a skúsenosti realizačných firiem. Zabúda však na to, že v mnohých prípadoch je ich prvoradým cieľom predaj. Niekedy v záujme zisku, dopredaja alebo zníženia nákladov ponúknu materiál, ktorý im zvýšil z inej realizácie, alebo ho majú práve k dispozícii, prípadne sú naň zvyknutí, pretože sa s ním jednoduchšie pracuje. Rozhodne by však mali upozorniť na materiál alebo jeho zámenu oproti projektu. Nespoliehajte sa na dôveryhodné vystupovanie ani na referencie a certifikáty. Pýtajte sa. Platí to vo vzťahu k predajcom aj k realizátorom zateplenia. Pri PUR pene argumentujú samozhášavosťou materiálu, to však neznamená, že nehorí. Požiar strechy rodinného domu je dôkazom toho, že horieť dokáže. A veľmi intenzívne.

Comments


bottom of page