Účasť AVMI na Letnej škole - Workshop Panel LUCK


Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218399469127738&set=a.10216842361641024&type=3&theater

Letná škola - Workshop Panel LUCK mala za úlohu priblížiť študentom nie len problematiku panelovej výstavby a obnovy tohto typu budov ako potenciálnej náplne ich budúcej praxe, ale aj kontext zmeny klímy a jej dopadov na existujúce budovy a celkovo obytné prostredie.

Cieľom študentov bol návrh komplexnej obnovy panelového bytového domu, ako modelového príkladu tejto obnovy. Základom bolo navrhnúť univerzálne riešenie, replikovateľné na rôzne typy panelových domov. Použiť na to detaily a prvky, ktoré pozitívne ovplyvnia nielen stavebno-fyzikálne podmienky budovy a jej energetickú hospodárnosť, ale svojím prepracovaným dizajnom povýšia aj ich architektonickú hodnotu samotného objektu a tým celej štvrte. V neposlednom rade bolo úlohou študentov zvýšiť užívateľský štandard obyvateľov bytov a ich rôznorodé dispozičné riešenie.

AVMI sa snažila prostredníctvom prednášok priblížiť zásady zatepľovania a návrhu tepelnej, akustickej a protipožiarnej izolácie ako aj podnietiť predstavivosť študentov využitím prevetrávaných fasádnych systémov.

Témy prezentácií:

Ing. arch. Marcela Kubů - Provětrávané fasády: Alternativní řešení obnovy pláště budov

Ing. Lukáš Zelem, PhD. - Minerálna vlna pre obnovu panelovej výstavby

Nejlepšie príspevky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Najnovšie príspevky
Archív
Hľadanie podľa štítkov
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square