top of page
Webinár / 1. 12. 2022 / 09.00 - 10.30 hod
Ako správne navrhovať a používať minerálnu izoláciu
  • 09.00 - 09.45 Efektívne dimenzovanie tepelnej izolácie z minerálnej vlny
    Ing. Lukáš Zelem, PhD. - SvF STU Bratislava, AVMI SK
    Efektívne dimenzovanie tepelnej izolácie z minerálnej vlny so zameraním na tepelnú techniku, mechanickú stabilitu, akustiku a požiarnu bezpečnosť..

  • 09.45 - 10.30 Na čo si dať pozor pri zatepľovaní budov
    Ing. arch. Marcela Kubů - AVMI SK

  • Najčastejšie chyby pri výbere a návrhu tepelnej izolácie budov. Požiadavky na rôzne typy tepelnoizolačných materiálov a ich vhodný výber v praxi.


Zaregistrujte sa

Účastnícky poplatok 15 € / osobu prosíme uhradiť na základe faktúry, ktorú Vám vystavíme pred začatím webinára. Faktúru - daňový doklad Vám pošleme elektronicky na mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške.

Fakturačné údaje:

Ďakujeme za odoslanie.

bottom of page