top of page
Požiarna bezpečnosť pri zatepľovaní budov
Požiarna bezpečnosť pri zatepľovaní budov

Záznam z 11.11.2022

|

Online webinár

Požiarna bezpečnosť pri zatepľovaní budov

Ako navrhnúť obvodový plášť budovy a jeho zateplenie, aby boli dodržané požiadavky požiarnych noriem. Ako zaistiť vyššiu požiarnu odolnosť bytových domov i verejný budov pri ich rekonštrukciách.

Čas a miesto

Záznam z 11.11.2022

Online webinár

O podujatí

  • 09.00 - 09.45 Ako navrhnúť ETICS jednoducho a bezpečne 

Prehľad požiadaviek na rôzne typy budov zatepľovaných systémom ETICS. Zmeny pri zatepľovaní verejných budov aj bytových domov.

    Ing. Zuzana Lacová, PhD. - SvF STU Bratislava

    doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. - autorizovaný stavebný inžinier požiarnej ochrany

  • 09.45 - 10.30 Šírenie požiaru a odstupové vzdialenosti – ETICS a prevetrávané fasády

Vplyv exteriérových obkladov a materiálovej skladby obodových stien na požiarnu bezpečnosť.

    doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. - špecialista požiarnej ochrany na FSv ČVUT v Praze

Vstupenky

  • Webinár

    Požiarna bezpečnosť pri zatepľovaní budov

    15,00 €
    Tax: DPH included

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page