top of page
Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany
Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany

st 10. 5.

|

MS Teams

Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany

Táto prednáška si dáva za cieľ informovať odbornú aj širšiu verejnosť o možných úskaliach inštalácie fotovoltických panelov na strešné konštrukcie a analyzovať problematiku v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb.

Čas a miesto

10. 5. 2023, 9:00 – 10:30

MS Teams

O podujatí

S cieľom o trvalo udržateľný rozvoj dochádza prirodzene k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Nárast počtu inštalácií fotovoltických systémov so sebou prináša možné riziká v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Dôležitý je správny návrh, inštalácia aj údržba. Špeciálnu výzvu predstavujú fotovoltické systémy aj pre zasahujúcich hasičov, ktorým hrozí zásah elektrickým prúdom.

Prednášajúci:

doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.

Pôsobil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Stavebnej fakulte, na Katedre konštrukcií pozemných stavieb ako pedagogický pracovník so zameraním na protipožiarnu bezpečnosť.  Je autorizovaným stavebným inžinierom, špecialistom požiarnej ochrany, špecialistom závažných priemyselných havárií, normotvorcom, členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR. Pôsobil ako zisťovateľ príčin požiarov, riadil hasičské jednotky v Bratislave a vykonával štátny požiarny dozor.

Ing. Zuzana Lacová, PhD.

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Stavebnej fakulte, na Katedre konštrukcií pozemných stavieb ako pedagogický pracovník so zameraním na protipožiarnu bezpečnosť. Je stavebnou inžinierkou a špecialistkou požiarnej ochrany.

Vstupenky

 • Štandardný poplatok

  Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej bezpečnosti

  15,00 €
  Tax: DPH included
  Predaj sa skončil
 • Členovia SKSI a partneri AVMI

  0,00 €
  Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page