top of page
Slovenská legislatíva vs. stavebné procesy pri zateplení rodinných domov
Slovenská legislatíva vs. stavebné procesy pri zateplení rodinných domov

Čas bude upřesněn

|

MS Teams

Slovenská legislatíva vs. stavebné procesy pri zateplení rodinných domov

Tento webinár je zameraný na objasnenie procesu zateplenia z hľadiska slovenskej legislatívy a poukazuje na možné problémy pri svojvoľnom zateplení z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Čas a miesto

Čas bude upřesněn

MS Teams

O podujatí

V slovenskom stavebnom zákone je uvedené, že niektoré drobné stavebné práce sa môžu robiť bez toho, aby stavebník musel informovať stavebný úrad. Avšak, zateplenie budovy nie je jednou z týchto prác. Preto, ak chce niekto zatepliť svoju budovu, musí o tom informovať stavebný. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože stavebné práce, zrealizovane bez súhlasu príslušného stavebného úradu môžu mať vážne následky pre stavebníka. Okrem toho, ak niekto robí neohlásené stavebné práce, môže sa mu odmietnuť náhrada poistného alebo stratiť štátne dotácie na obnovu budovy. 

Prednášajúci:

JUDr. Ján Florián Gajniak

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Stavebnej fakulte, na Katedre humanitných vied ako odborný asistent. Právne služby ako fyzická osoba - advokát vykonáva od 1991 a následne ako právnická osoba od 2012.

Ing. Zuzana Lacová, PhD.

Pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Stavebnej fakulte, na Katedre konštrukcií pozemných stavieb ako pedagogický pracovník so zameraním na protipožiarnu bezpečnosť. Je stavebnou inžinierkou a špecialistkou požiarnej ochrany.

Vstupenky

  • Webinár

    Slovenská legislatíva vs. stavebné procesy pri zateplení rodinných domov

    30,00 €
    Tax: DPH included

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page