top of page

Zima ohrozí ľudí v neobnovených rodinných domoch, zateplením môžu usporiť takmer dve tisícky ročne

Tvrdý finančný náraz čaká v zime nezateplené rodinné domy. Náklady na vykurovanie im môžu stúpnuť viac ako dvojnásobne. Aj pri menšom, vládou regulovanom raste cien plynu však môžu vlastníci zateplením domu ušetriť ročne takmer dve tisícky na vykurovaní. So zateplením im teraz môžu výrazne pomôcť dotácie na obnovu rodinných domov, ktoré od 15.10. poskytuje SAŽP z Plánu obnovy.


„Zateplením domu môžu domácnosti predísť obrovskému nárastu nákladov na vykurovanie. Aj pri konzervatívnom odhade rastu cien zemného plynu dokáže zateplenie bežného rodinného domu domácnosti ušetriť takmer dve tisíc eur ročne,“ hovorí Marcela Kubů, riaditeľka Asociácia výrobcov minerálnych izolácií.

Hoci v súčasnosti ešte nie je jasné, aká presne bude cena plynu a elektriny pre domácnosti, je zrejmé, že žiadne opatrenie štátu nedokáže úplne eliminovať vplyv extrémnych trhových cien energií na odberateľov. Situácia na Slovensku je kritická aj kvôli faktu, že takmer dve tretiny rodinných domov potrebuje obnovu. Najťažšie to budú mať domácnosti, ktoré nemajú obnovené okná, fasádu ani strechu. O niečo lepšie sú na tom domy, ktoré vykonali aspoň jedno zo stavebných opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti. Takmer 63 % rodinných domov vykuruje zemným plynom. Údaje vyplývajú z analýzy dát zo Sčítania obyvateľov, bytov a domov 2021, ktorú realizovali Budovy pre budúcnosť.


REÁLNY PRÍKLAD: Štvorčlenná domácnosť v nezateplenom dome s podlahovou plochou 150 m2 spotrebuje asi 40 MWh plynu ročne. Pri dnešných cenách plynu zaplatí priemerne 175 € mesačne, teda 2 100 € ročne. Pri minimálnom odhadovanom náraste cien plynu 33 % na budúci rok zaplatí 233 € mesačne (2 793 € ročne). To však len v prípade, že štát prijme mimoriadne vládne opatrenia pre reguláciu cien plynu a elektriny. Ak by sa tak nestalo, celková platba za energie môže podľa odhadu URSO narásť až na 400 € mesačne.


Tabuľka: Orientačná spotreba energií pre zateplené a nezateplené domyPo komplexnom zateplení domu klesne spotreba domácnosti na 12 MWh a mesačné platby sa znížia na cca 55 € (pri dnešných cenách) či 73 € (pri odhadovaných cenách na 2023). Rodina tak v budúcom roku ušetrí minimálne 160 € mesačne, respektíve 1 917 € ročne. Rozpočet na realizáciu zateplenia je asi 17 000 € bez dotácie. Návratnosť investície je tak v závislosti od ceny energií kratšia ako 9 rokov. So štátnou dotáciou na obnovu rodinných domov, o ktorú je možné žiadať od 17.10.2022 do 28. februára 2023, môže byť aj o niekoľko rokov kratšia.

Pre dosiahnutie čo najvyššej úspory energie pri obnove domu je potrebné vykonať viac opatrení, najvyššiu úsporu je však možné dosiahnuť kompletným zateplením domu.

„V tomto období a s pomocou dotácií sa oplatí požadovať od obnovy domu úsporu viac ako 60 % počas jedného realizačného projektu. Chod domácnosti sa tak obmedzí len raz a z prestavby bude majiteľ domu profitovať ešte veľmi dlhú dobu,“ dodáva Marcela Kubů.

REÁLNY PRÍKLAD: Rodinný dom v Bardejove v energetickej triede D s potrebou tepla na vykurovanie 170 kWh/m2 za rok sa odporúčanými opatreniami, kompletným zateplením, dostal do triedy B s potrebou tepla na vykurovanie 50 kWh/m2 za rok, čo predstavuje úsporu 70,59 %. K tejto zmene prispelo zateplenie:

  • Fasády minerálnou vlnou 16 cm + steny v podkroví minerálnou vlnou 20 cm

  • Plochej strechy PIR 10 cm + šikmej strechy minerálnou vlnou 30 cm

  • Stropu nad 1.podlažím minerálnou vlnou 30 cm + na 2.podlaží Multipor 10 cm + sokel XPS polystyrén 10 cm

  • Ostenia otvorových konštrukcií z exteriéru minerálna vlna 3 cm
Comments


bottom of page