top of page

Pozývame Vás na webinár "Bezpečné a funkčné zateplenie z minerálnej vlny"

Webinár organizuje Asociácia výrobcov minerálnych izolácií v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Odborným garantom je prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI.Termín webinára: 16. 6. 2021 / 10.00 - 12.00 hod


Témy webinára:

  • Ako navrhnúť kotvenie ETICS pri rastúcich hrúbkach minerálnovláknitých tepelných izolácií / aut. Ing. Kamil Laco, PhD.

  • Ako pri dimenzovaní stavebných konštrukcií určiť výpočtové hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti minerálnovláknitých tepelných izolácií / Ing. Lukáš Zelem, PhD-Webinár je spoplatnený sumou 10 EUR pre členov SKSI a partnerov AVMI. Je potrebné sa zaregistrovať.Ako navrhnúť kotvenie ETICS pri rastúcich hrúbkach minerálnovláknitých tepelných izolácií Prednáška sa zaoberá minimálnymi fyzikálnomechanickými požiadavkami na tepelné izolácie pre ETICS. Porovnanie s parametrami nameranými na niektorých výrobkoch pre ETICS. Predstaví sa program na dimenzovanie kotvenia tepelnej izolácie v ETICS.


Ako pri dimenzovaní stavebných konštrukcií určiť výpočtové hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti minerálnovláknitých tepelných izolácií Prednáška uvedie dimenzovanie hrúbok tepelných izolácií pomocou transformácie deklarovanej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti na hodnoty návrhové (výpočtové) podľa STN EN ISO 10456. Predstaví sa kalkulačný nástroj na uľahčenie výpočtu
Comments


bottom of page