top of page

Moderné a bezpečné drevostavby - požiarna bezpečnosť drevostavieb

Drevo je síce horľavé, ale technológie výstavby moderných drevostavieb a použitá minerálna izolácia dokážu konštrukciu proti požiaru ochrániť alebo zvýšiť jej odolnosť voči ničivým účinkom ohňa. Reaguje na to aj revidovaná norma STN 92 0201-2:2017 z júla 2017. Drevostavby opatrené určitými bezpečnostnými prvkami už nezaraďuje medzi horľavé a zavádza možnosť stavať aj 5-podlažné drevostavby.

AVMI sa preto rozhodla vydať v spolupráci s doc. Ing. Vladimírom MÓZEROM, PhD. brožúru Moderné a bezpečné drevostavby.


Moderne a bezpečné drevostavby
.
Download • 2.13MB
Moderné a bezpečné drevostavby - Rozšíre
.
Download • 8.23MB

Comments


bottom of page