top of page

Spolupracujme na zlepšení požiarnej bezpečnosti budov, podporujeme kampaň #Together4FireSafety

Na stránkach našej európskej partnerskej organizácie Fire Safety Europe bola spustená zaujímavá kampaň pod názvom #Together4FireSafety.

Zmyslom kampane je získať podporu kandidátov do Európskeho parlamentu pre prácu a zlepšenie požiarnej bezpečnosti budov na úrovni EU v nasledujúcom volebnom období. Do kampane sme sa zapojili ako Asociácia výrobcov minerálnych izolácií, pre ktorú je bezpečnosť ľudí pred požiarom jednou z prioritných činností.

Každý deň v Európe zomrie v dôsledku požiaru 11 ľudí a 190 ich musí byť hospitalizovaných kvôli zraneniam spôsobených požiarom. Ľudia trávia väčšinu času v budovách, či už v domácnostiach, v práci, v škole alebo inde, 90 % obetí požiaru zomrie práve v budovách.

Na Slovensku nie sú tieto štatistické dáta o nič priaznivejšie. V roku 2018 došlo v slovenských domácnostiach k 1 578 požiarom so škodou 6 612 945 €. Pri týchto požiaroch zomrelo 26 osôb a ďalších 136 osôb bolo zranených[1]. Ďalšie požiare vznikajú vo verejných budovách a preto si práve budovy a ich požiarna bezpečnosť zaslúžia náš zvýšený záujem.

Hlavnými témami kampane, ktoré chceme budúcim poslancom Európskeho parlamentu v nasledujúcom funkčnom období predstaviť a požiadať o ich podporu, sú:

  • toxicita stavebných materiálov a zavedenie metodiky EU pre ich hodnotenie. Viac ako polovica obetí požiaru zomrie na následky otravy splodinami, nie na samotný požiar. Druhým aspektom toxicity je dlhodobé vystavenie hasičov jedovatým látkam, ktoré môžu byť karcinogénne;

  • požiarna bezpečnosť fasád pri výškových budovách, po ktorých sa môže požiar veľmi rýchlo šíriť;

  • vytvorenie európskej platformy pre výmenu štatistických informácií a najlepšie praxe v oblasti požiarnej bezpečnosti.

Symbolickou zaujímavosťou kampane je skutočnosť, že oficiálnou tvárou kampane sa stal slovenský europoslanec pán Vladimír Maňka. Ambasádorka kampane #Together4FireSafety pre Slovenskú a Českú republiku je paní Ing. arch. Marcela Kubů, Výkonná riaditeľka AVMI.Podrobnosti o kampani sa môžete dočítať priamo na linku Stránka kampane.


[1] Správa o činnosti HaZZ za rok 2018, http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/krizanova_foto/rok_2019/januar_2019/Sprava%20o%20zasahovej%20cinnosti%20HaZZ%20za%20rok%202018%20-%20prezentacia.pptx

bottom of page